• Accomplished
 • Aggravated
 • Amused
 • Angry
 • Annoyed
 • Anxious
 • Apathetic
 • Artistic
 • Awake
 • Bitchy
 • Blah
 • Blank
 • Bored
 • Bouncy
 • Busy
 • Calm
 • Cheerful
 • Chipper
 • Cold
 • Complacent
 • Confused
 • Contemplative
 • Content
 • Cranky
 • Crappy
 • Crazy
 • Creative
 • Crushed
 • Curious
 • Cynical
 • Depressed
 • Determined
 • Devious
 • Dirty
 • Disappointed
 • Discontent
 • Disgusted
 • Distressed
 • Ditzy
 • Dorky
 • Drained
 • Drunk
 • Ecstatic
 • Embarrassed
 • Energetic
 • Enraged
 • Enthralled
 • Envious
 • Exanimate
 • Excited
 • Exhausted
 • Flirty
 • Frustrated
 • Full
 • Geeky
 • Giddy
 • Giggly
 • Gloomy
 • Good
 • Grateful
 • Groggy
 • Grumpy
 • Guilty
 • Happy
 • High
 • Hopeful
 • Horny
 • Hot
 • Hungry
 • Hyper
 • Impressed
 • Indescribable
 • Indifferent
 • Infuriated
 • Intimidated
 • Irate
 • Irritated
 • Jealous
 • Jubilant
 • Lazy
 • Lethargic
 • Listless
 • Lonely
 • Loved
 • Melancholy
 • Mellow
 • Mischievous
 • Moody
 • Morose
 • Naughty
 • Nauseated
 • Nerdy
 • Nervous
 • Nostalgic
 • Numb
 • Okay
 • Optimistic
 • Pakistan
 • Peaceful
 • Pensive
 • Pessimistic
 • Pissedoff
 • Pleased
 • Predatory
 • Productive
 • Quixotic
 • Recumbent
 • Refreshed
 • Rejected
 • Rejuvenated
 • Relaxed
 • Relieved
 • Restless
 • Rushed
 • Sad
 • Satisfied
 • Scared
 • Shocked
 • Sick
 • Silly
 • Sleepy
 • Sore
 • Stressed
 • Surprised
 • Sympathetic
 • Thankful
 • Thirsty
 • Thoughtful
 • Tired
 • Touched
 • Uncomfortable
 • Weird
 • Working
 • Worried
 • Page 13 of 13 FirstFirst ... 3111213
  Results 217 to 234 of 234
  1. #217
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Ye log azaab ke jald aane ka mutalba kerte hain halakeh ALLAH kabhi apne waday ke khilaf nahi kerta magar tumhare Rab ka aik din tumhare shumaar ke hisaab se hazaar saal ka hota hai...


   Reference: Surat-ul-Hajj, verse # 47.

  2. #218
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Sab tareef ALLAH ke liye hai jisne apne bande per ye kitaab nazil ki aur isme koi kasar baqi nahi chori (1) Ye seedha raasta btane wali hai takay logon ko ALLAH ke sakht azaab se draye aur momino ko khushkhabri de dijiyey ke unke liye acha ajar yani jannat hai (2).


   Reference: Surat-ul-Kahf, verse # 1 & 2.

  3. #219
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Wohi to hai Jisne tumhain kaan, aankhein aur dil ata kiyey magar tum kam hi shukar-guzar hote ho (78) Aur Wohi zaat hai Jisne tumhain zameen me peda kiya hai aur Usi ki taraf tum ikathay kiyey jaogay (79) Aur Wohi hai jo tumhain zinda kerta aur marta hai aur raat aur din ka baari baari aate rehna Usi ke qabza-e-qudrat me hai kya tum kuch nahi samajhtay (80)


   Reference: Surat-ul-Mominoon, verses # 78, 79 & 80.

  4. #220
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Aap buri baat ke jawab me achi baat kahiyey, jo yeh beyaan kerte hain Hum khoob jante hain (96) Neez aap ye kahiyey keh Ay mere Rab, me shetaan ke waswason se teri panah mangta hoon (97) Aur is se bhi Ay mere Rab, teri panah mangta hoon keh wo sheyateen mere qareeb aayein (98).


   Reference: Surat-ul-Mominoon, verses # 96, 97 & 98.

  5. #221
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Aur jinke palray halke hongay to yehi wo log hain jinhon ne apne aapko khasaray me rakha wo hamesha jahanum me raheingay (103) Jahanum ki aag unke chehron ko jhulas degi aur unke jabray bahir nikle hongay (104) Kaha jaega, kya tum per MERI aayaat nahi parhi jati thein to tum inhein jhutla diya kerte thay? (105) Wo kaheingay: Hamare Rab, hum per hamari bad-bakhti ghalib aagai thi aur hum waqayhi gumrah log thay (106)


   Reference: Surat-ul-Mominoon, verses # 103, 104, 105 & 106.

  6. #222
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Phir ALLAH TAALA unse puchega, btao tum kitne saal zameen me rahe? (112) Wo kaheingay, yehi koi aik din ya iska kuch hissa aur ye baat to apne hisaab rakhne wale farishton se puch lijiyey (113) ALLAH TAALA farmaega, waqayhi tum thora hi arsa wahan thehre thay kash tum ye baat us waqt jaan lete (114) Kya tumne samajh rakha tha Humne tumhain be-maqsad peda ker diya aur tum hamare haan na lotow gay (115)


   Reference: Surat-ul-Mominoon, verses # 112, 113, 11
   4 & 115.

  7. #223
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Zina kerne wali aurat ho ya mard, unme se har aik ko sow sow koray maro aur agar tum ALLAH aur youm-e-akhrat per imaan rakhte ho to ALLAH ke deen ke maamle me tumhain in dono me se kisi per bhi taras nahi khana chahiyey aur in dono ko saza dete waqt momino ki aik jamaat ko mojood rehna chahiyey (2) Zani mard sirf zaniya ya mushrik aurat ke saath nikah karega aur zaniya aurat sirf zani ya mushrik mard ke saath nikah karegi aur ehl-e-imaan per ye kaam haraam ker diya gaya hai (3).


   Reference: Surat-ul-Noor, verses # 2 & 3.

  8. #224
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Ay Nabi! momin mardon se kahiyey keh wo apni nazar nechay rakha karein aur apni sharam-gahon ki hifazat kiya karein ye unke liye ziyada pakeeza hai aur jo kuch wo kerte hain ALLAH us se baa-khabar hai (30) Aur momin auraton se bhi kahiyey keh wo apni nigahein nechay rakha karein aur apni sharam-gahon ki hifazat kiya karein aur apni zeenat ko zahir na karein siwaye uske jo zahir rehta hai aur apne girebano per apni orhniyan daalay rakhein aur apna banao singhar kisi ke samne zahir na karein siwaye apne khawand ke ya apne baap ke ya apne khawand ke baap ke ya apne beton ke ya apne shohar ke betay (yani sotelay betay) ya bhai ke ya bhateejay ya bhanjay ke ya apne mail-jol wali auraton ke ya kaneezein jinki wo malik hon ya ghulamon ke ya aise khadim mard jo auraton ki haajat na rakhte hon aur aise bachay (larkay) jo aurat ki posheeda baaton se abhi waqif na hon aur isi tarha zor zor se paun maar ker na chalein ke inki posheeda zeenat jo unhon ne chupa rakhi hai uska logon ko ilm ho, ay imaan walo! tum sab ALLAH ke hazoor tobah karo tawaqow hai keh tum kaamyaab hojaogay (31)


   Reference: Surat-ul-Noor, verses # 30 & 31.

  9. #225
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: ALLAH hi raat aur din ka adal badal kerta rehta hai bilashuba ehl-e-nazar ke liye in nishaniyon me ibrat ka samaan hai (44) ALLAH ne har chalne wale jaandaar ko pani se peda kiya, unme se kuch aise hain jo apne pait ke bal chalte (reengte) hain, kuch do paon aur kuch chaar payeyon per, jo kuch Wo chahta hai peda ker deta hai aur yaqeenan ALLAH har cheez per qadir hai (45).


   Reference: Surat-ul-Noor, verses # 44 & 45.

  10. #226
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Us (qayamat wale) din ehl-e-jannat ka hi thikana aur dopehar ko aaraam kerne ka muqaam behtar hoga (24) Us din aasmaan phat ker aik badal namudar hoga aur groh dar groh farishtay utaaray jaengay (25) Us din haqeeqi baadshahi REHMAN hi ki hogi aur ye kafiron ke liye bara sakht din hoga (26).


   Reference: Surat-ul-Furqan, verses # 24, 25 & 26.

  11. #227
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Aur kafir jab aapke samne quran per koi naya aitraaz latay hain to HUM aapko iska sahi jawab bhej dete hain aur baat ko khoob achi tarha wazeh ker dete hain (33) Aise log apne chehron ke bal ghaseet ker jahanum me daal diyey jaengay, unka yehi bura thikana hai aur yehi sabse ziada gumrah hain (34).


   Reference: Surat-ul-Furqan, verses # 33 & 34.

  12. #228
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Aur Humne aap (Muhammad) ko bas khush-khabri dene wala aur drane wala bna ker bheja hai (56) Aap unse kahiyey keh me is per tumse koi ujrat nahi mangta, meri ujrat yehi hai keh jiska jee chahe apne Rab ka raasta ikhteyar kare (57).


   Reference: Surat-ul-Furqan, verses # 56 & 57.

  13. #229
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Kya unhon ne zameen ko nahi dekha keh Humne isme kitne saray umda poday ugaye hain (7) Yaqeenan isme aik nishani hai lekin unme se aksar log imaan lane wale nahi hain (8) Bilashuba aapka Rab ghalib aur reham wala hai (9).


   Reference: Surat-ul-Shuaraa, verses # 7, 8 & 9.

  14. #230
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Aur gumrah logon ko jahanum samne dikhai jaegi (91) Aur unse kaha jaega: Tumhare wo mabood kahan hain jinki tum ALLAH ke siwa ibadat kerte thay? (92) Kya wo tumhari madad ker sakte hain ya wo apne aapko bacha sakte hain? (93) Un maboodon aur gumrah perokaaron ko jahanum me munh ke bal phenk diya jaega (94) Aur iblees ke sab lashkaron ko bhi (95).


   Reference: Surat-ul-Shuaraa, verses # 91-95.

  15. #231
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Aur is Quran ko shetan to lekar nahi utray (210) Ye baat naa unke laiq hai aur naa hi wo aisa ker sakte hain (211) Wo to sun'nay se bhi door rakhay gaye hain (212) Pas (Ay Nabi) ALLAH ke saath kisi aur mabood ko na pukariyey warna aap bhi saza pane walon me hojaengay (213) Aur aap apne qareebi rishtedaron ko daraiyey (214) Aur imaan lane walo me se jo aapki perwi karein unse narmi se paish aaiyey (215).


   Reference: Surat-ul-Shuaraa, verses # 210-215.

  16. #232
   
   Ecstatic
    

   Hakuna Matata's Avatar
   Join Date
   Oct 10, 2012
   Location
   
   Posts
   69,013
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   175 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quran: Thori dair guzri keh (hood hood) aagaya aur kaha: Mene wo maloom kiya hai jo aap (Suleman) ko nahi maloom aur me saba (ke shehar) ke mutaliq aik yaqeeni khabar aapke pas laya hoon (22) Mene dekha keh aik aurat (Malika Balqees) un per hukamrani kerti hai jisay sab kuch ataa kiya gaya hai, uska takht azeem-u-shan hai (23) Mene dekha keh wo aur uski qoum ALLAH ko chor ker suraj ko sajda kerte hain aur shetan ne inke kamon ko unki nigahon me khubsurat bna diya hai aur inhein raah-e-haq se rok diya hai pas wo gumrah hogaye hain (24) Isi liye wo Us ALLAH ko sajda nahi kerte hain Jo in cheezon ko nikaalta hai jo zameen-o-aasman me chupi hui hain aur Wo sab kuch janta hai jisay tum chupatay ho aur jisay zaahir kerte ho (25) ALLAH hi hai jiske siwa koi mabood nahi, Wohi arsh-e-azeem ka malik hai (26).


   Reference: Surat-ul-Namal, verses # 22-26.

  17. #233

   Okay
    

   Tahurra's Avatar
   Join Date
   Sep 6, 2013
   Posts
   3,132
   Post Thanks / Like
   Blogs
   25
   Mentioned
   212 Post(s)
   Tagged
   2 Thread(s)
   وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

   اور نگاہ اُٹھا کر بھی نہ دیکھو دُنیوی زندگی کی اُس شان و شوکت کو جو ہم نے اِن میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے (131) اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے (132)

   And do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to [some] categories of them, [its being but] the splendor of worldly life by which We test them. And the provision of your Lord is better and more enduring. (131) And enjoin prayer upon your family [and people] and be steadfast therein. We ask you not for provision; We provide for you, and the [best] outcome is for [those of] righteousness. (132)

   Surah Ta-Ha

  18. #234

   Crappy
    

   Doppleganger's Avatar
   Join Date
   Dec 23, 2010
   Posts
   6,645
   Post Thanks / Like
   Mentioned
   12 Post(s)
   Tagged
   3 Thread(s)
   Quote Originally Posted by Tahurra View Post
   وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

   اور نگاہ اُٹھا کر بھی نہ دیکھو دُنیوی زندگی کی اُس شان و شوکت کو جو ہم نے اِن میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے (131) اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے (132)

   And do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to [some] categories of them, [its being but] the splendor of worldly life by which We test them. And the provision of your Lord is better and more enduring. (131) And enjoin prayer upon your family [and people] and be steadfast therein. We ask you not for provision; We provide for you, and the [best] outcome is for [those of] righteousness. (132)

   Surah Ta-Ha
   What is the context? Ayats by themselves are harder to follow.
   Say no to 'islamofascism'..


  Similar Threads

  1. Lost In Translation of Holy Qur'an
   By lethal kamikaze in forum Media
   Replies: 8
   Last Post: Nov 15th, 2013, 03:20 AM
  2. =Can Someone suggest Translation/tafseer of Holy Quran
   By Ask99 in forum Religion & Philosophy
   Replies: 10
   Last Post: Sep 12th, 2009, 10:20 PM
  3. HOLY QURAN TRANSLATION(TAFSEER) IN TAMIL
   By lmt313 in forum Religion & Philosophy
   Replies: 0
   Last Post: May 31st, 2009, 03:40 AM
  4. Please recommend English translation of Holy Quran
   By hinalateef in forum Religion & Philosophy
   Replies: 11
   Last Post: Oct 17th, 2007, 12:05 PM