Ishq qaatil say bhi, maqtool say hamdardi bhi,
Yeh bta kis say muhabbat ki jaza mangega.
Sajda Khaaliq ko bhi, Iblees say yarana bhi,
Hashr mein kis say aqeedat ka sila mangega